Laatuponikilpailun säännöt

 

 

1        Yleistä

Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat ratsuponit, vuonohevoset ja welsh part bred-ponit. Ponin tulee olla rekisteröity Suomen Hippos ry:n rekisteriin ja sen omistajanvaihdosten tulee olla ajan tasalla.

Laatuponikilpailu suoritetaan kaikissa ikäluokissa yksipäiväisenä tapahtumana. 2- ja 3-vuotiaat ponit kilpailevat tapahtuman ensimmäisenä päivänä, 4- ja 5-vuotiaat toisena päivänä. Mikäli ilmoittautuneita tulee niin paljon, ettei tapahtumaa pystytä järjestämään eri ikäluokille yksipäiväisenä, on järjestäjällä oikeus siirtää ikäluokat kilpailemaan kaksipäiväisessä kilpailussa.

 • 2- ja 3-vuotiaat ponit suorittavat rakennearvostelun, irtohypytyksen sekä askellajit vapaana.
 • 4- ja 5-vuotiaat ponit on jaettu suuntauksen mukaan joko askellaji- tai estepuolelle ratsain.

Ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottava, kummalle puolelle poni osallistuu. 4- ja 5-vuotiaista poneista valitaan estechampion ja askellajichampion, jotka palkitaan erikseen. Toistaiseksi poni saa osallistua sekä este- että askellajikokeeseen, jolloin osallistumis- ja lähtömaksut on maksettava molemmista lajeista. Mikäli osallistujamäärä kasvaa merkittävästi, on järjestäjällä oikeus rajata osallistumisoikeus vain toiseen lajiin. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrottava, jos poni osallistuu molempiin lajeihin.

4- ja 5- vuotiailla ryhmän III- ja IV-poneilla on mahdollisuus osallistua erilliseen ajokokeeseen, jonka lisäksi ne voivat halutessaan osallistua estekokeeseen ratsain. 4- ja 5-vuotiaista ajoponeista valitaan ajochampion. 4- ja 5-vuotiaat ponit saavat osallistua vain kahteen osakokeeseen.

Varsoneet tammat saavat osallistua kilpailuun aikaisintaan viiden kuukauden kuluttua varsomisesta, varsan tulee olla vieroitettu. Kilpailuun osallistuva tamma ei saa olla yli neljää kuukautta kantavana. 4-vuotiaana varsonut tamma on oikeutettu osallistumaan 4-vuotiaiden luokkaan vielä 5-vuotiaana. Samoin 5-vuotiaana varsonut tamma on oikeutettu osallistumaan 5-vuotiaiden luokkaan vielä 6-vuotiaana.

Ratsastajalle/ajurilla ei ole ikärajaa, mutta ratsastajan tulee olla sopivan kokoinen ponille ja riittävän kokenut suoriutuakseen turvallisesti annetuista tehtävistä. Tuomarilla on oikeus keskeyttää suoritus, mikäli ratsukko ei ole sopusuhtainen tai ratsastaja/ajuri ei pysty viemään tehtäviä turvallisesti läpi.

Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan:

 • Ryhmä 0 yli 148 cm
 • Ryhmä I 140,1-148 cm
 • Ryhmä II 130,1-140 cm
 • Ryhmä III 107,1-130 cm
 • Ryhmä IV enintään 107 cm

2        Kilpailuluokat sekä arvostelukohdat

2.1               Nuoret hevoset

2.1.1        Kokelas/ 2-vuotiaat & oppipoika/ 3-vuotiaat

 • rakennearvostelu
 • irtohypytys, 2 v. enintään 100 cm, 3 v. enintään 110 cm tasoituksin
 • askellajikoe vapaana
 • yleisvaikutelma

2.2                 Askellajiponit

2.2.1        Kisälli/4-vuotiaat ja 5-vuotiaat edellisenä vuonna varsoneet tammat

 • rakennearvostelu
 • Askellajikoe ratsain
 • yleisvaikutelma askellajiponina

2.2.2        Mestari/5-vuotiaat ja 6-vuotiaat edellisenä vuonna varsoneet tammat

 • rakennearvostelu
 • Askellajikoe ratsain
 • yleisvaikutelma askellajiponina

2.3                 Esteponit

2.3.1        Kisälli/4-vuotiaat ja 5-vuotiaat edellisenä vuonna varsoneet tammat

 • rakennearvostelu
 • estekoe, estekorkeus enintään 90 cm tasoituksin
 • yleisvaikutelma esteponina

2.3.2        Mestari/5-vuotiaat ja 6-vuotiaat edellisenä vuonna varsoneet tammat

 • rakennearvostelu
 • estekoe, estekorkeus enintään 100 cm tasoituksin
 • yleisvaikutelma esteponina

2.4                 Ajoponit

2.4.1        Kisälli/4-vuotiaat ja 5-vuotiaat edellisenä vuonna varsoneet tammat

 • rakennearvostelu
 • ajokoe
 • yleisvaikutelma ajoponina

2.4.2        Mestari/5-vuotiaat ja 6-vuotiaat edellisenä vuonna varsoneet tammat

 • rakennearvostelu
 • ajokoe
 • yleisvaikutelma ajoponina

2.5               Rakennearvostelu

Irtohypytyskokeessa rakennearvostelu suoritetaan irtohypytyksen yhteydessä heti hyppysuorituksen jälkeen. Ponit esitetään ilman suojia.

Rakennearvostelu suoritetaan ratsain suoritettavien osioiden yhteydessä heti askellajikokeen/estekokeen jälkeen tuomareiden ohjeiden mukaisesti. Ponit esitetään ilman satulaa ja suojia.

Ajokokeessa suorituksensa tehnyt poni riisutaan valjaista ja suojista seuraavan ponin ajokokeen aikana ja tuodaan takaisin maneesiin rakennearvosteluun välittömästi edellisen suorituksen loputtua.

2.6               Irtohypytys

Estekorkeudet tuomarin harkinnan mukaan, enimmäiskorkeutta ei ylitetä ilman omistajan lupaa. Irtohypytyksen suorittavat 2- ja 3-vuotiaat ponit. Irtohypytyksessä ponin omistaja/omistajat velvoitetaan itse järjestämään avustajat (vähintään 2-3) irtohypytystilaisuuteen. Irtohypytyksen henkilökunta avustaa vain pyydettäessa. Tuomari katsoo jokaiselle ponille koehypyn perusteella sopivat etäisyydet esteiden väleille, jotta irtohypytyksestä tulisi poneille mahdollisimman oikeudenmukainen. Omistaja saa myös halutessaan antaa tuomarille valmiit etäisyydet esteiden väleille. Tuomarilla on oikeus keskeyttää tai hylätä suoritus toistuvien niskurointien johdosta. Kaikkien ponin mukana irtohypytykseen osallistuvien henkilöiden on käytettävä kypärää.

2.6.1        Irtohypytyksen ohjeelliset etäisyydet

Irtohypytys suoritetaan maneesissa kolmella esteellä. Esteistä ensimmäinen on ristikko, toinen pysty ja kolmas okseri. Ristikon edessä käytetään ponnistuspuomia. Poni saa verrytellä kujassa kerran maapuomien yli ja lisäksi esteillä 1-2 kertaa, jonka jälkeen alkaa arvostelu.

Annetut etäisyydet ovat ainoastaan ohjeellisia. Kilpailussa tuomari muuttaa tarvittaessa jokaiselle ponille etäisyydet sopiviksi.

2.6.2        Ohjeelliset etäisyydet irtohypytykselle

2.7               Askellajikoe

2.7.1        Askellajikoe vapaana

2- ja 3-vuotiaiden vapaana suoritettava askellajikoe arvostellaan samaan aikaan irtohypytyksen kanssa. Huomioitavaa on, että askellajituomari tarkkailee ponia koko irtohypytyksen ajan. Hyppyjen jälkeen laukka arvostellaan vapaana irtohypytyskujassa, varaudu vielä lopuksi pyydettäessä esittämään käyntiä ja ravia taluttaen.

2.7.2      Askellajikoe ratsain

Askellajikoe suoritetaan ryhmäratsastuksena pareittain. Ohjelma ladattavissa tästä. Tuomarilla on oikeus keskeyttää tai hylätä askellajikokeen suoritus toistuvien niskurointien johdosta. Kouluradalta poistumisesta hylätään, radalta poistumiseksi katsotaan se, että ratsastaja ja/tai hevonen ovat kokonaan (hevosen kaikki neljä jalkaa) siirtyneet aidan ulkopuolelle.

Suoritus tulee aloittaa 90 sekunnin kuluessa lähtöluvan saamisesta.

2.8               Ajokoe

Ajoponit suorittavat erillisen ajokokeen, ladattavissa tästä. Tuomarilla on oikeus keskeyttää tai hylätä ajokokeen suoritus toistuvien niskurointien johdosta. Kouluradalta poistumisesta hylätään, radalta poistumiseksi katsotaan se, että koko valjakko poistuu radalta suorituksen aikana. Suoritus tulee aloittaa 90 sekunnin kuluessa lähtöluvan saamisesta.

2.9               Estekoe

Estekokeeseen kuuluu viisi estettä, joista yksi on sarjaeste. Kaikki esteet eivät ole maksimikorkeudessa. Tuomarilla on oikeus keskeyttää tai hylätä estekokeen suoritus toistuvien niskurointien johdosta. Verryttelyhyppyjä ei arvostella. Suoritus tulee aloittaa 90 sekunnin kuluessa lähtöluvan saamisesta.

Este nro 1 on 4-vuotiailla ristikko-okseri, 5-vuotiailla nousuokseri (5 cm nousu). Este nro 2 on pystyeste, este nro 3 nousuokseri, esteiden 2 ja 3 välinen etäisyys on 21 metriä. Este nro 4 on pystyeste, jossa on portti (ryhmän IV poneilla ei välttämättä ole porttia). Este nro 5 on kahden laukka-askeleen sarjaeste, 5 a on pystyeste ja 5 b nousuokseri. Kaikissa esteissä on maalinja. Ratsukot saavat hypätä ohjatusti verryttelyhyppyinä esteitä 1 ja 4. Rata hypätään kertaalleen läpi, jonka jälkeen tuomarit voivat halutessaan korottaa osaa esteistä ja haluttu osuus/koko rata hypätään uudestaan.

2.9.1        Ohjeelliset etäisyydet sarjaesteelle

 • Ryhmät 0 ja I: n. 10 m
 • Ryhmät II ja III: n. 9 m
 • Ryhmä IV: n. 7 m

Tuomari voi säätää sarjaesteen väliä sopivaksi, omistaja/ratsastaja saa myös halutessaan antaa tuomarille valmiit etäisyydet sarjaesteelle.

2.9.2        Estekorkeudet

Tasoitukset eri ryhmien välillä on 10 cm, paitsi ryhmällä IV 20 cm.

3         Yleisvaikutelma

Yleisvaikutelma arvostellaan kaikilla poneilla erillisenä kohtana, arvostelun suorittaa kunkin osuuden tuomari itsenäisesti.

3.1               Pukeutuminen

Kilpailuasuna ratsastuskilpailuissa käytetty kilpailuasu (tumma ratsastustakki, vaaleat ratsastushousut, saappaat tai ratsastuskengät ja saapasvarret sekä hansikkaat ja hyväksytty turvakypärä) tai muu yhteensopiva, siisti ratsastusasu. Hyväksytty turvakypärä on pakollinen. Estekokeessa turvaliivi on suositeltava, mutta ei pakollinen.

3.2               Varusteet

3.2.1        Irtohypytyskoe ja askellajikoe vapaana

Irtohypytyskokeessa on sallittua käyttää poneilla jalkasuojia, takajaloissa sallitaan ainoastaan SRL:n nuorten hevosten estesääntöjen mukaiset suojat.

Askellajeja arvioitaessa arvioitaessa ponilla saa olla suojat jalassa, koska arviointi tapahtuu hypytyksen yhteydessä, mutta hypytystä seuraavassa rakennearvostelussa suojat tulee ottaa pois jaloista.

3.2.2        Askellajikoe ratsain

Ponin tulee olla satuloitu ja suitsittu SRL:n kouluratsastuskilpailusääntöjen mukaisesti. Apuohjien (esim. gramaanit tai martingal) käyttö ei ole sallittua askellajikokeessa/ajokokeessa eikä siihen verryteltäessä. Askellajikokeessa ratsain tai ajokokeessa ei saa käyttää suojia tai pinteleitä eikä putseja.

3.2.3        Estekoe

Ponin tulee olla satuloitu ja suitsittu SRL:n kouluratsastuskilpailusääntöjen mukaisesti. Poikkeuksena sääntöihin estekokeessa on sallittua käyttää poneilla jalkasuojia, takajaloissa sallitaan ainoastaan SRL:n nuorten hevosten estesääntöjen mukaiset suojat, apuohjista sallitaan vapaasti juokseva martingal. Jalkasuojat tulee poistaa estekoetta seuraavaan rakennearvosteluun.

3.2.4      Ajokoe

Ajokokeeseen osallistuvilla on oltava raippa kädessään koko suorituksen ajan. Ajoponit voivat esiintyä ajokokeessa harjoituskärryillä eikä niiden valjastuksessa harjoituskärryissä ole pakollista käyttää vetoliinoja tai mäkivöitä. Valjakkosääntöjen mukaisesti kaikki muut kuolaimet paitsi hackamore ja gagit on sallittu.

Kaikissa osakokeissa ratsastajalla saa olla raippa ja/tai kannukset

Kaikissa osioissa, paitsi ajokokeessa, sallitut kuolaimet määräytyvät SRL:n kouluratsastussääntöjen nivelsuitsituksesta annettujen ohjeiden mukaan. Poikkeuksena nivelsuitsitussääntöihin on pehmeän kumikuolaimen sallittu käyttö. Järjestäjällä on oikeus tarkistaa suitsitus ja kuolaimet.

3.3               Pistelasku

Jokaisesta arvostelukohdasta lasketaan keskiarvo ja niiden yhteenlaskettu keskiarvo on kilpailun lopullinen tulos. Parhaan keskiarvon saavuttanut poni on voittaja. Pisteiden mennessä tasan ratkaisevat suoritusosiossa saadut pisteet. 2- ja 3-vuotiaat ponit kilpailevat parhaan nuoren ponin tittelistä, 4- ja 5-vuotiaat parhaan askellajiponin, parhaan esteponin ja parhaan ajoponin titteleistä.

Tapahtumassa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin.