Näyttelysäännöt

 1. Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen welsh-poni ja cob -yhdistyksen järjestämässä Welsh Show -näyttelyssä sekä Suomen welsh-poni ja cob -yhdistyksen päätöksen mukaan muissa sen järjestämissä näyttelyissä.
 2. Osallistumisoikeus
  Ponin tulee olla rekisteröity Suomen Hippokseen puhdasrotuisena welsh-ponina (a, b, c, d ja wpb) tai muun maan vastaavaan rekisteriin. Mikäli näyttelyyn ilmoitettava poni on rekisteröity muuhun tahoon kuin Suomen Hippokseen, on poni ilmoitettava näyttelyyn kirjallisesti ja toimitettava ilmoittautumislomakkeen yhteydessä kopio hevospassista sekä todistus omistusoikeudesta (kopio passin omistajanvaihdossivusta).
 3. Ilmoittautuminen
  Suomen welsh-poni ja cob -yhdistyksen johtokunta vahvistaa vuosittain näyttelyluokat, osallistumismaksujen suuruuden sekä mahdollisuuden jälki-ilmoittautumiseen. Ilmoittautumisten sekä kaikkien maksujen tulee olla suoritettuja ilmoittautumisajan kulussa. Poisjäännin sattuessa maksu palautetaan vain eläinlääkärin todistusta vastaan.
 4. Ilmoitettua ponia ei voi vaihtaa toiseen.
 5. Oriit ja ruunat
  1 – 3 -vuotiailla oreilla ja ruunilla on osallistumisoikeus nuorten luokkiin. 4-vuotiaan ja vanhemman oriin tulee olla Suomessa jalostukseen hyväksytty (ulkomaisten osallistujien tulee olla jalostukseen hyväksyttyjä kotimaassaan) osallistuakseen ”jalostusoriit”-luokkaan. 4-vuotiaalla tai vanhemmalla ruunalla on oikeus osallistua ”4-v. ja vanhemmat ruunat”-luokkaan. 2-vuotiailla ja vanhemmilla oreilla tulee käyttää kuolainta.
 6. Tammat ja maitovarsat
  1 – 3 -vuotiaat tammat ovat oikeutettuja osallistumaan nuorten luokkiin, 3-vuotiaana varsoneilla tammoilla ei ole osallistumisoikeutta. 4-vuotiaat ja vanhemmat näyttelyvuonna varsomattomat tammat osallistuvat ”tammat ilman varsaa” -luokkiin, 4-v. ja vanhemmat näyttelyvuonna varsoneet tammat osallistuvat ”tammat varsan kanssa” -luokkiin. Varsan tulee olla näyttelyajankohtana vähintään kolmen viikon ikäinen. Varsa on pidettävä talutettuna, sen päitsissä/halterissa ei saa olla minkäänlaista kuolainta.
 7. Poni, joka ei saavu ajoissa kehään, ei ole oikeutettu osallistumaan luokkaan enää luokan arvostelun alettua.
 8. Kaikki ponit on oltava hallinnassa koko ajan. Mikäli poni ei ole hallittavissa, se voidaan määrätä poistumaan kehästä/näyttelyalueelta.
 9. Ponit on pidettävä niille varatuilla alueilla ja esittäjän tulee noudattaa toimihenkilöiden ohjeita turvallisuussyistä.
 10. Näytteilleasettaja ei saa tieten ilmoittaa ponia arvosteltavaksi tuomarille, joka on ponin kasvattaja tai on omistanut, vuokrannut, lainannut, myynyt tai valmistanut ponin näyttelyyn. Tämä koskee myös tuomarin lähiomaisia tai työnantajaa. Näytteilleasettaja ei saa esittää ponia myöskään tuomarille, jolle hän on valmistanut ponin viimeisen vuoden aikana. (näytteilleasettaja = ponin omistaja, vuokraaja tai henkilö, joka valmistaa/esittää ponin näyttelyssä)
 11. Sec A, B, C ja D welshejä ei saa letittää näyttelyyn, lukuun ottamatta yhtä ohutta lettiä niskassa korvien takana. Welsh part-bred -ponit on suositeltavaa letittää.
 12. Esittäjien tulee olla asiallisesti ja siististi pukeutuneita. Esittäjän vaatetuksessa ei saa olla ponin, siittolan tms. nimeä tai tunnusta.
 13. Ponien ikä lasketaan syntymävuoden tammikuun 1. päivästä. Lokakuun 1. päivän jälkeen syntyneet lasketaan syntyneeksi seuraavana vuonna.
 14. Kiertopalkinnot ovat vuosittain niiden voittajien vastuulla. Palkinnon saaja vastaa palkinnon kaiverruttamisesta. Palkinnot tulee toimittaa näyttelyn järjestäjälle hyvissä ajoin uudelleen jaettaviksi.
 15. Tuomarin tulee olla Suomen Welsh-poni ja cob-yhdistyksen johtokunnan puoltama kansainvälinen tai kansallinen welshponituomari. Tuomarilla on oikeus mitata poneja sekä tarkastaa osallistuvien ponien purennat. Tuomarin päätös on kaikissa tapauksissa lopullinen, eikä siitä voi valittaa.
 16. Mikäli näytteilleasettaja haluaa tehdä protestin toista näytteilleasettajaa vastaan, se on tehtävä tunnin kuluessa tapahtumasta. Protesti tehdään kirjallisena näyttelyn kansliaan ja maksetaan samalla 30e. Mikäli näyttelytoimikunta hyväksyy protestin, maksu palautetaan. Mikäli protesti katsotaan aiheettomaksi, maksu jää näyttelyn järjestäjälle.
 17. Näyttelyn järjestäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ponin omistajan, esittäjän, hoitajan, ratsastajan, katsojan tms. huolimattomuudesta tai ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
 18. Suomen welsh-poni ja cob -yhdistys pidättää itsellään oikeuden muutoksiin luokissa ja aikatauluissa.
 19. Näyttely on virallinen rotunäyttely, jos siihen on ilmoittautunut vähintään 20 ponia. Muussa tapauksessa näyttelyä ei järjestetä.

Syysnäyttelysäännöt

NÄYTTELYSÄÄNNÖT WELSHIEN SYYSNÄYTTELY / AUTUMN WELSH SHOW

 1. Autumn Welsh Show on welshien rotunäyttely, joka on avoin kaikille puhdasrotuisille ja rekisteröidyille welsh-poneille ja cobeille sekä welsh part bred-hevosille ja -poneille.
 2. Näyttely noudattaa pääsääntöisesti Suomen Welsh –poni ja cob yhdistys ry:n näyttelysääntöjä. Tapahtuman järjestäjälle on oikeus yhdistää näyttelyluokkia tarvittaessa.
 3. Tamma osallistuu varsallisten tammojen luokkaan, mikäli se on varsonut kuluvana vuonna vaikka varsa olisi jo vieroitettu.
 4. Maitovarsan on oltava vähintään 4 viikon ikäinen voidakseen osallistua näyttelyyn. Yli 5 kuukauden ikäinen varsa voi osallistua näytt elyyn myös ilman emäänsä, jos se on vieroitettu.
 5. Näyttelyssä ponit palkitaan ensimmäisellä (I), toisella (II) tai kolmannella(III) palkinnolla tai ne jätetään palkinnotta (ei palk.)
 6. Näyttelyn paras nuori ja Reserve nuori valitaan jokaisen sektion nuorten luokkien (I-VI) luokkavoittajien kesken. Ponin tulee olla saavuttanut vähintään kakkospalkinto (II) voidakseen osallistua parhaan nuoren valintaan.
 7. Ponin tulee saada ykköspalkinto (I) ollakseen oikeutettu kilpailemaan championaatista. Ykköspalkinnon (I) saavuttaneista luokkavoittajista valitaan sektioittain Champion sekä Reserve Champion.
 8. Best In Show- kehään osallistuvat jokaisen sektion Champion sekä Reserve Champion sekä Näyttelyn paras nuori ja Reserve nuori. BIS-kehässä palkitaan kolme parasta. Näyttelyssä voidaan jakaa myös erikoispalkintoja.

Nuorten ponien Welsh Show – Näyttelysäännöt

Nuorten ponien Welsh Show on nuorten welshien näyttely, joka on avoin 1-3-vuotiaille tammoille, oreille ja ruunille.
Tämä näyttely noudattaa pääpiirteittäin Suomen Welsh-poni ja Cob-yhdistyksen näyttelysääntöjä.

Näyttelyluokat:

1-vuotiaat oriit ja ruunat
2-vuotiaat oriit ja ruunat
3-vuotiaat oriit ja ruunat
1-vuotiaat tammat
2-vuotiaat tammat
3-vuotiaat tammat

Palkitseminen

 • Näyttelyssä poni palkitaan ensimmäisellä (I), toisella (II) tai kolmannella(III) palkinnolla tai ne jätetään palkinnotta (ei palk.)
 • Ponin tulee saada vähintään toinen palkinto (II) ollakseen oikeutettu kilpailemaan championaatista
 • Luokkavoittajista valitaan sektioittain Youngstock Champion sekä Reserve Youngstock Champion
 • Best In Show- kehään osallistuvat jokaisen sektion YC sekä RYC, halutessaan tuomari voi kutsua BIS-kehään myös muita poneja.
 • BIS-kehässä palkitaan Best In Show, Best In Show 2 ja Best In Show 3.
 • Näyttelyssä voidaan jakaa myös erikoispalkintoja.

Junior handler -luokkien säännöt

Junior handler-luokissa kilpaillaan ponin esittämisestä. Tuomari kiinnittää erityistä huomiota esittäjän ja ponin väliseen yhteistyöhön.

Esittäjän asun tulee olla siisti ja tarkoitukseen sopiva. Turvakypärä on pakollinen. Raippa saa olla mukana. Esitettävän ponin varusteiden tulee olla sopivat, turvalliset ja siistit. Handler-luokissa ei voi esittää oria.

Esittäjä tuo ponin tuomarin eteen ja asettaa sen seisomaan toinen kylki tuomaria kohti. Tuomarin tai sihteerin merkistä ja ohjeiden mukaan poni esitetään ensin käynnissä ja sitten ravissa. Esittäjä on käynnissä ja ravissa ponin vasemmalla puolella. Tämän jälkeen poni asetetaan vielä tuomarin eteen.

Tuomari valitsee voittajan ja sijoittuneet, kun kaikki osallistujat ovat esittäneet poninsa.

Mini handler-luokissa saa olla avustaja mukana. Avustajan asun tulee olla siisti ja tarkoitukseen sopiva. Avustajan tulee olla täyttänyt 12 vuotta. Avustaja saa neuvoa esittäjää, mutta hänen tulee olla mahdollisimman huomaamaton. Avustajalla ei saa olla raippaa.

Näyttelyssä on noudatettava hyviä tapoja ja poneja on käsiteltävä asianmukaisella tavalla. Ponien on oltava hallinnassa koko ajan. Mikäli poni ei ole hallittavissa, se voidaan määrätä poistumaan kehästä. Tuomarin ei ole pakko arvostella luokasta myöhästyneitä osallistujia.

Mini handler-luokassa ikäraja on 0-7 vuotta. Junior handler-luokassa ikäraja on 8-15 vuotta. Junior handler-luokka voidaan jakaa kahtia.

Tuomarien päätös on kaikissa tapauksissa lopullinen eikä siitä voi valittaa.